cien lewy
cien prawy
BHP BIH

ul. Bracławska 8

04-044 Warszawa

nip 521 171 47 85

mobile 604 556 043

www:
www.bhp-bih.pl

e-mail:
biuro@bhp-bih.pl

Partnerzy:
Użyteczne linki

•    Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
               http://www.ciop.pl/
•    Urząd Dozoru Technicznego
              http://www.udt.gov.pl/
•    Państwowa Inspekcja Pracy
              http://www.pip.gov.pl/

•    Państwowa Inspekcja Sanitarna

               www.gis.gov.pl
•    Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych
              http://orgmasz.cp2.win.pl/w/jbr/w3.htm
•    Polska Platforma Technologiczna - Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle (PPT-BPP)
              http://www.ochronapracy.pl/10541.html
•    Ministerstwo Gospodarki
              http://www.mg.gov.pl/
•    Ministerstwo Transportu
             http://www.mt.gov.pl/
•    Ministerstwo Budownictwa
             http://www.mb.gov.pl/

ŚRODOWISKO

•    Ministerstwo Środowiska
www.mos.gov.pl

•      Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
www.gios.gov.pL

•    Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

www.gdos.gov.pl

•    facebook dotyczący ochrony środowiska (szkolenia, konsulting, ochrona przyrody)

http://www.facebook.com/Meritum.Competence

•    Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
www.nfosigw.gov.pL

•    mapy, informacja przestrzenna
http://www.geoportal.gov.pl

•    Audyt środowiskowy
http://www.audytsrodowiskowy.pl

•    forum poświęcone gospodarce odpadami
http://www.goldenline.pl/forum/gospodarka-odpadami

•    Ministerstwo Gospodarki
http://www.mg.gov.pl/REACH/System+GHS/
•    Europejska Agencja Chemikaliów
http://echa.europa.eu

•    Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami
http://www.kobize.pl

•    Fundacja Ochrony Warstwy Ozonowej PROZON
http://prozon.org.pl/

Monitoring przyrody
•    http://www.monitoringptakow.gios.gov.pl/ - Monitoring ptaków
•    http://natura2000.gdos.gov.pl/- obszary Natura 2000
•    http://www.mos.gov.pl/kategoria/2454_odpady_opakowaniowe/- odpady opakowaniowe

Ochrona Przeciwpożarowa
•    Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
             www.straz.gov.pl
•    Szkoła Główna Służby Pożarniczej
            www.sgsp.edu.pl
•    Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
           www.cnbop.pl

Insternetowy System Aktów Prawnych SEJM

         http://isip.sejm.gov.pl/prawo/index.html


2019 © Kopiowanie zabronione.
O firmie  |  Strona główna  |  Oferta  |  Kontakt  |  Linki